Projectes de l´escola Teide

Projectes extraordinaris per a persones increïbles

Llengua Anglesa

La llengua anglesa es potencia ampliant l’horari lectiu amb les complementàries de Science i  Psicomotricitat. 

També es potencia l’expressió oral amb “The story” una lectura trimestral, les sortides al teatre i les classes de speaking des de l’Educació Infantil fins a Secundària.

 Realitzant les colònies i crèdits de síntesis en aquesta llengua i realitzant les estades en família a Irlanda de l’alumnat de Secundària.

English Day

English is and must be fun! Amb aquest projecte volem acostar al nostre alumnat l’anglès i el seu gaudiment amb un dia trimestral on els més grans de l’escola preparen jocs i activitats pels més petits de l’ESO, TOT EN ANGLÈS, potenciant d’aquesta manera el treball cooperatiu i la fluïdesa en comprensió i expressió oral. 

Perquè l’anglès no és només aprendre gramàtica, és aprendre cultura, és música, és viatjar des de dintre de l’aula, perquè l’anglès és divertit.

Sharing to learn

L’objectiu principal del Projecte Sharing to learn és donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa dels nostres alumnes, per tal de facilitar el seu accés a entorns plurilingües i pluriculturals mitjançant la metodologia d’aprenentatge-servei.

El projecte consisteix en rebre el suport d’alumnes de batxillerat dels IES en horari lectiu de l’àrea d’anglès, col·laborant amb el professorat especialista per tal de desenvolupar la competència oral en llengua anglesa i fomentar una actitud positiva vers l’aprenentatge d’aquesta llengua i la seva cultura en els nostres alumnes.

Diploma Dual

És el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat en què s’obtenen dues titulacions simultànies: l’espanyola i l’American High School Diploma.

El Diploma Dual® es pot començar a 2n ESO, 3r ESO o 4t ESO.L’avantatge de començar abans és que només tindràs 1 o 2 assignatures per curs.

Els alumnes reben la mateixa titulació que els estudiants nord-americans en finalitzar el High School. La titulació està reconeguda a nivell mundial.

Robòtica

Apostem per la robòtica des d´infantil fins a l’ESO perquè considerem que les competències tecnològiques seran bàsiques pel futur dels nostres alumnes.

La robòtica estimula la creativitat, el pensament crític, afavoreix la concentració i el treball en equip.

És una assignatura que té un impacte molt positiu tant a nivell acadèmic com emocional.

Alemany

A partir de 1r de l’ESO, els alumnes tenen l’opció d’aprendre alemany. 

Aquesta assignatura s’imparteix durant tots quatre anys d´educació secundària dues hores a la setmana .

Aquest idioma s’ha consolidat a la nostra escola, assolint resultats summament satisfactoris. 

Els nostres alumnes adquireixen les competències bàsiques per defensar-se amb una de les llengües més importants del món. 

Projecte Taller dels petits Exploradors

A l’Educació Infantil mitjançant el ioga, el conte, l’expressió corporal, els colors i la llum es treballen diferentes emocions per afavorir les competències emocionals i de convivència. 

Per tal de potenciar aquesta convivència es formen quatre grups amb les diferents edats dels tres cursos P3,P4 i P5.

 L’objectiu d’aquest projecte es desenvolupar les capacitats emocionals, socials i pròpies dels aprenentatges curriculars del cicle.

Projecte Hort i Alimentació Sana

A la part més baixa de l’escola disposem d’un terreny en el qual tenim el nostre hort.

 Els grups d’alumnes responsables són els de cicle mitjà tot i que que hi participen altres grups d’alumnes de les diferents etapes. 

L’objectiu principal és que els alumnes gaudeixin a l’hora de treballar i que assimilin els coneixements necessaris per a mantenir un comportament de respecte cap al medi natural que ens envolta. 

També es disposa d´un hort urbà a l’espai de lleure de l’Educació Infantil per poder gaudir, observar i tenir cura diàriament dels seus cultius al llarg de tot el curs.

 

Projecte
Lector

A totes les etapes es potencia la lectura des de diferents àmbits per aconseguir millorar les llengües i gaudir de la lectura com a font de plaer i de coneixement.

Educació Infantil, mitjançant els conta-contes, la bibliopati i els racons de lectura.

Educació Primària, establint llibres de lectura a cada trimestre amb el taller de padrins de lectura de cicle superior al cicle inicial, la participació a la lliga dels llibres, la visita d’autors a l’escola i l’ús de la biblioteca escolar.

Educació Secundària, establint llibres de lectura trimestrals en cada llengua, amb la visita dels autors i les sortides al teatre.

Projecte actualitat

Projecte interdisciplinari d’Educació Infantil  i EP trimestral on es treballa a diferents nivells personalitats o fets culturals que son notícia  d’actualitat.

Aprofitem les notícies d’actualitat per treballar projectes on els alumnes aprenen i interioritzen el coneixement des de la realitat i la pràctica.

 

Educació Emocional

L’emoció és allò que ens empeny “a viure” que ens fa estar en interacció constant amb el món i amb nosaltres.

Les emocions són un llenguatge en si mateixes a través de les quals es pot facilitar o dificultar la transmissió dels coneixements. Són la base fonamental del propi procés de raonament i la presa de decisions.

L’educació emocional forma part de totes les àrees i és present en el dia a dia de la nostra escola, des de l’Educació Infantil fins a l’Educació Secundària.

Serveis Comunitaris

L’objectiu principal és conscienciar a l’alumnat de 3r ESO de la importància de participar a la societat i voluntarietat a partir del coneixement de les entitats de Servei i projectes solidaris

Participen durant el curs en casals d’avis, Càritas i a d’altres centres educatius com a dinamitzadors de patis a Infantil.

Projecte Forense

Aprofitant la curiositat i l’interès pel món de la criminologia introduïm als alumnes de 1r i 2n de l’ESO en el descobriment del món laboral. Davant d’un cas d’assassinat ells estableixen a que es dediquen les persones que intervenen en el procés. El què, com i quan.

L’objectiu és motivar als alumnes en el descobriment i la investigació de les professions que en un futur, no molt llunyà els poden interessar. I valorar que totes les professions són importants, ningú és més que ningú.

El Teide Explota

Des de la nostra escola trobem molt important proporcionar un espai als joves per poder tenir una veu pròpia, perquè es puguin expressar i opinar sobre tot el que passa al món i tot el que els interessa.

El projecte “El Teide Explota” amb l’opinió dels adolescents dona un espai als alumnes de tots els cursos de l’ESO. Un periòdic escolar on poden donar la seva opinió lliurement i  millorar l’expressió escrita en les tres llengües que treballem a l’escola: català, castellà i anglès.

Economia

L’objectiu és apropar i enganxar als alumnes a les matemàtiques. Introduïm l’empresa amb totes les seves conseqüències.

Ells elaboren les seves normes. Posen en comú i decideixen el que han d’aplicar. Es vota. Obren empreses, annexionen, tanquen. Entren al món de la borsa, el seu significat , la seva importància i perill. Tot és possible.

Un altre objectiu és el desenvolupament de les seves capacitats de relació i tolerància.

Projecte "Som emprenedors"

El Programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) vincula els ajuntaments i les escoles per fomentar la cultura emprenedora en el cicle superior d’educació primària, desenvolupant els valors, els hàbits i les capacitats de l’emprenedoria.

Els alumnes de 5è durant un curs escolar creen i gestionen una cooperativa escolar amb el recolzament de l’escola, l’ajuntament i les empreses i entitats del municipi.

Talent a les aules

La nostra escola participa en aquest projecte dels ajuntaments  de Gavà i Viladecans que té com a finalitat impulsar iniciatives que ajudin a la gent jove a descobrir el seu talent.

Es tracta d’un concurs on participen els nostres alumnes de 4t d’ESO on poden presentar un projecte de negoci i rebre mentoratge d’empresaris locals experts.

Projecte Mart XXI

Hi ha vida a Mart?

Mart XXI vol presentar la ciència de manera atractiva a l’alumnat de secundària, amb la intenció de reforçar la seva autoconfiança, motivació i capacitat de treball en equip.

Els destinataris són nois i noies de 3er i 4rt d’ESO que, malgrat tenir capacitat per als estudis, presenten cert risc d’abandonament prematur de la seva formació.

Projecte desenvolupat durant 5 sessions de treball d’un matí al Campus del Baix Llobregat de la UPC.

Xcelence

La nostres escola participa junt amb d’altres escoles de la nostra ciutat en el programa pilot.

L’objectiu és convertir l’orientació en un projecte estratègic i transversal.

El nostre centre està en el nivell 1 això comporta que tindrem : 

  • L’ús de l’eina Xcelence que inclou un diagnòstic e informe personalitzat
  • Recursos educatius en un àmbit d’orientació
  • L’accés a píndoles formatives digitals d’ús autònom
  • La possibilitat de consultar amb assessor expert de la Fundació Bertelsmann en orientació acadèmic-professional
  • L’opció de participar en diverses trobades amb altres centres
  • La formació d’un coordinador CEAP (Coordinador/a Estratègic Acadèmic-Professional)

Projecte Òrbita

L’escola connecta amb el món laboral a partir d’aquest projecte on uns alumnes de l’ESO col·laboren amb empreses de la localitat valorant des de dins el món laboral.

 L’objectiu és motivar a l’alumne de diversificació curricular cap al treball i la necessitat d’uns estudis.