Educació Secundària

L'etapa clau en la seva educació

L’ESO és una etapa definitiva per a l’educació de la responsabilitat i la consolidació i millora dels coneixements, les habilitats i les destreses adquirides en etapes anteriors.

En aquesta etapa posem especial èmfasi a l’orientació educativa i l’atenció a l’alumnat per promoure el màxim desenvolupament de les seves potencialitats i la continuïtat formativa. 

Atès que ens trobem en una etapa evolutiva fonamental per a la consolidació de la personalitat volem d’una banda que els alumnes assoleixin una formació acadèmica sòlida i de qualitat a partir de l’assumpció del sentit de la responsabilitat davant el treball acadèmic i d’altra estimular-los tant en el coneixement i desenvolupament de la identitat personal com en el respecte, el compromís i l’interès social i cultural.

Durant aquesta etapa els alumnes disposen de:

● Desdoblaments a matemàtiques i llengües.

● Speaking en petit grup.

● Naturals – Science.

● Segona llengua estrangera (alemany) durant tota l’etapa.

● Oferta de matèries optatives per fer els itineraris de ciències, lletres i tecnològic.

● Orientació acadèmica per part del departament psicopedagògic del centre juntament amb el tutor/a.

● Crèdit de Síntesi: possibilitat d’estada fora de l’escola o bé realització de tallers, sortides al mateix centre.

● Estades a països de llengua anglesa.

● Projecte interdisciplinari 1er, 2n i 3er d’ESO.

● Treball de recerca amb tutor individual.

Projectes per créixer com a persones

Projectes i activitats

Robòtica

Robòtica

Diploma Dual

Diploma Dual

Alemany

Alemany

Projecte Serveis Comunitaris

Projecte Servei Comunitari

Projecte Forense

Forense

educació emocional escola teide

Educació emocional

Projecte d´economia

Economia

Les nostres col·laboracions

projecte mars

Projecte Mart XXI

projecte orbita

Projecte Òrbita

projecte xcelence

Xcelence

talent a les alules

Talent a les aules