El nostre equip

L’Escola Teide està composada per un increïble equip humà de docents i PAS que vetllen en el dia a dia pel benestar de l’escola, dels seus alumnes i les seves famílies.

Equip directiu

DIRECCIÓ: NÚRIA FUERTES
SOTSDIRECCIÓ: ALBERT GALLEGO
CAP D’ESTUDIS PRIMÀRIA: MARÍA JOSÉ RUFS
CAP D’ESTUDIS SECUNDÀRIA: ANNA CARMONA
COORDINACIÓ PEDAGÒGICA: LAURA TORRAS

 

Equip docent

Educació Infantil (EI) i Primària (EP)

Tutores d’EI: Cristina Milla i Ana Pérez
Tutora 1r EP: Magda Texidó
Tutora 2n EP: Pilar Hita
Tutora 3r EP: Maria Clavel
Tutora 4t EP: Esther Puig
Tutora 5è EP: Noemí Brenes
Tutora 6è EP: Imma Quintín
Especialistes:
– Educació física: Eva Segura
– Anglès: María José Rufs, Laura Torras i Ylenia Lozano
– Música: Maria Clavel
– Psicopedagogia: Núria Fuertes
– Vetlladora: Carla López

 

 

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Tutora 1r ESO: Berta Gascó
Tutora 2n ESO: Maribel Salgado
Tutor 3r ESO: Cesc Avilés
Tutora 4t ESO: Edurne Sesé
Especialistes: 
– Ciències socials, geografia i història: Albert Gallego
– Competència lingüística: Anna Carmona
– Anglès: Gemma Echebarria
– Educació física: Eva Segura
– Música: Tomás Montilla
– Psicopedagogia: Núria Fuertes