Departament psicopedagògic

Departament psicopedagògic

El departament psicopedagògic està format per una psicòloga qui en coordinació permanent amb la resta de l’equip docent se n’ocupen de fer el seguiment dels nostres alumnes en el seu procés d’aprenentatge, creixement personal, emocional i de les seves relacions interpersonals.

Aquest departament realitza tasques orientadores en aquest sentit portant a terme l’avaluació madurativa (observació) de tots els alumnes d’infantil i a partir dels resultats obtinguts. 

Per tal fi, es treballa en la detecció de les potencialitats i/o dificultats dels alumnes, es dissenyen mesures preventives per afavorir el rendiment acadèmic.

Totes aquestes actuacions sempre són acompanyades de diàleg permanent amb les famílies, així com, amb especialistes externs per treballar en una mateixa línia.