Comissions

Comissió de festes: La comissió de festes de l’escola juga un paper fonamental en la organització de celebracions durant el curs escolar. Amb dedicació i molt d’entusiasme, els membres de la comissió treballen junts per assegurar que cada esdeveniment sigui un èxit i una experiència memorable per als alumnes. A més, la comissió busca innovar constantment i oferir noves idees per mantenir l’emoció i l’interès dels estudiants en cada celebració. En aquest sentit, la col·laboració de les famílies és essencial perquè, juntament amb els membres de la comissió, es pugui aconseguir un ambient divertit i acollidor i puguem vibrar amb cada una de les festes.

Comissió d’atenció a la diversitat: Aquesta comissió s’ha conformat per garantir la inclusió, l’adaptació i, sobretot, la conscienciació de tota la comunitat educativa. Des de la comissió, es treballa conjuntament amb centres externs de psicopedagogia i s’organitzen tallers i xerrades que pretenen arribar a tot l’alumnat del centre, les seves famílies i el personal docent, orientant i donant resposta a les diferents situacions o vivències amb els que es poden presentar.

Comissió de marketing i xarxes socials: Formar part de la comissió de comunicació d’una escola és una tasca molt important i significativa que requereix d’un compromís i dedicació constant. Aquesta comissió és la responsable d’establir i mantenir una comunicació efectiva entre l’escola, els pares, els estudiants i la comunitat en general, en el marc d’una era tecnològica. No es tracta només de mostrar el que treballem cada dia a l’escola a les nostres famílies, sinó també de donar a conèixer la nostra escola a l’exterior.

Comissió de convivència: En qualsevol nucli de convivència poden aparèixer situacions que suposen un entrebanc per al correcte desenvolupament de la mateixa. En aquest sentit, la comissió de convivència és tan important com necessària. Des d’aquesta comissió, famílies i personal docent treballen conjuntament per garantir una situació d’harmonia i un transcur òptim en el dia a dia i la convivència de tots els membres que formen part de la nostra comunitat educativa. S’encarreguen també de vetllar pel benestar de tothom i d’aportar les eines necessàries per reconduir situacions impròpies o no desitjades dins i fora del centre que poden comportar un malestar individual o de grup.

Comissió d’orientació: La comissió d’orientació neix fruit de l’ampli ventall d’ofertes educatives i laborals existents a la societat. Des de la comissió es pretén introduir totes aquestes possiblitats als nostres alumnes i proporcionar-los eines que els ajudin a decidir el seu futur immediat, minimitzant el neguit que sovint poden generar aquestes decisions. Ja des de ben petits els introduïm en els oficis de les famílies de l’escola i, en edats més avançades, ho fem extensiu a petites i grans empreses del territori mitjançant visites i col·laboracions puntuals.