Qui som?

L’Escola Teide va néixer fa més de 40 anys, arran de la voluntat i il·lusió d’un grup de famílies que volia crear una escola que respongués a les seves inquietuds, on la participació de tothom i el respecta a la pluralitat fos el punt de partida.

Actualment, el centre es planteja el repte de fer que l’alumnat descobreixi el gust per aprendre, alhora que fomenta l’esperit crític a través de l’obsevació atenta a la realitat, dotant-lo de les fines intel·lectuals que necessita per aconseguir-ho, en un ambient estimulant i acollidor.

Cooperativisme

L’Escola Teide és una cooperativa de pares que s’uneixen de forma voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions de les nostres famílies i del nostre alumnat a través de la implicació, la corresponsabilitat i l’esperit crític, claus del projecte educatiu del centre. Amb nosaltres formaràs part d’una Cooperativa amb més de 40 anys on es treballa en xarxa des dels més petits fins als més grans, i per suposat amb els pares. Com a pare/mare, forma part de les diferents comissions i prepara’t per tenir un paper actiu a l’escola dels vostres fills.

Com a alumne, prepara’t per treballar de manera conjunta amb els altres estudiants de l’escola, independement de l’edat, i per formar part d’aquesta gran família.

Sistema educatiu

Escola cooperativa oberta a tothom, des d’infatil fins a l’ESO. Oferim una educació integral i en valors des dels 3 fins als 16 anys, potenciant la corresponsabilitat, la creativitat, l’emprenedoria i la solidaritat, entre d’altres.

Disposem d’una sola línia, fet que ens permet oferir una atenció més personalitzada i atendre les necessitats educativa de cada alumne. Aquest fet, a més, possibilita la cooperació entre alumnes de diferents generacions.

El nostre equip

L’Escola Teide està composada per un increïble equip humà de docents i PAS que vetllen en el dia a dia pel benestar de l’escola, dels seus alumnes i les seves famílies.

Equip directiu

DIRECCIÓ: NÚRIA FUERTES
SOTSDIRECCIÓ: ALBERT GALLEGO
CAP D’ESTUDIS PRIMÀRIA: MARÍA JOSÉ RUFS
CAP D’ESTUDIS SECUNDÀRIA: ANNA CARMONA
COORDINACIÓ PEDAGÒGICA: LAURA TORRAS

 

Equip docent

Educació Infantil (EI) i Primària (EP)

Tutores d’EI: Cristina Milla i Ana Pérez
Tutora 1r EP: Magda Texidó
Tutora 2n EP: Pilar Hita
Tutora 3r EP: Maria Clavel
Tutora 4t EP: Esther Puig
Tutora 5è EP: Noemí Brenes
Tutora 6è EP: Imma Quintín
Especialistes:
– Educació física: Eva Segura
– Anglès: María José Rufs, Laura Torras i Ylenia Lozano
– Música: Maria Clavel
– Psicopedagogia: Núria Fuertes
– Vetlladora: Carla López

 

 

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Tutora 1r ESO: Berta Gascó
Tutora 2n ESO: Maribel Salgado
Tutor 3r ESO: Cesc Avilés
Tutora 4t ESO: Edurne Sesé
Especialistes: 
– Ciències socials, geografia i història: Albert Gallego
– Competència lingüística: Anna Carmona
– Anglès: Gemma Echebarria
– Educació física: Eva Segura
– Música: Tomás Montilla
– Psicopedagogia: Núria Fuertes
 

Comissions

COMISSIÓ DE FESTES

COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

COMISSIÓ DE MARKETING I XARXES SOCIALS

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

COMISSIÓ D’ORIENTACIÓ